FOQ

Vložte svůj text...

⚡ ZDE JSOU ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY, KTERÉ NÁM ZASÍLÁTE ⚡

JAKÝM ZPŮSOBEM AKCE PROBÍHÁ?

Dveře sálu otevíráme vždy 30 min. před zahájením programu. Následuje úvodní slovo moderátora, mini diskotéka pro děti, kde si mohou zatancovat na známe písně. Poté proběhne soutěž na pódiu pro vybrané děti z publika a jde se rovnou na hlavní část večera- Na pódiu se odehraje krátká povídka během které dorazí čerti z Rakouska a vrhnou se rovnou na vaše ratolesti. Nemusíte mít ovšem strach- čerti nejsou agresivní jako v rakouských průvodech.

PROČ JE NAŠE VYSTOUPENÍ LEPŠÍ NEŽ PRŮVOD NA NÁMĚSTÍ?

Smyslem této akce je, aby si každý návštěvník odnesl domů zážitek, ať už hmotný- v podobě fotografií a videí, tak nehmotný- v podobě vzpomínek. Chceme, aby měl každý možnost se s čertem vyfotit, zatancovat si apod. V průvodech bojujete s tisíci návštěvníky o přední místa u zábran a čerta uvidíte několik vteřin. Ohnivá představení jsou sice v sálech zakázané, ale umíme vytvořit zajímavou atmosféru, která je strašidelná i bez ohnivých efektů v podobě mlhových děl, CO2 efektů, stroboskopů a další techniky.

PROČ MUSÍME ZA "ČERTY" PLATIT?

Vstupné se pohybuje dle krajů mezi 50 Kč - 200 Kč a slouží na pokrytí nákladů, které jsou s akcí spojené. Jedná se o pronájem sálu, personál, samotné čerty, moderátora apod. Průvody, které jsou pro návštěvníky zdarma hradí město či sponzoři. Pokud se město nechce na pořádání akce podílet, musíme přistoupit k této variantě, zajistit sál a veškeré náklady pokrýt ze vstupného.

PRO JAK "VELKÉ" DĚTI JE AKCE URČENA?

Představení je doporučené pro děti min. od 4 let. Vždy je na zvážení rodičů, zda bojovat o první místa nebo se raději zdržet dál od pódia.